ضرورى اسطوره قهرمان مسابقه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

ضرورى: اسطوره قهرمان مسابقه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی شکلات تلخ موجب تقویت قوه بینایی می شود

به گزارش مهر، ترکیبات موجود در شکلات موسوم به فلاوانول ها که جهت سلامت قلب بافایده هستند، موجب تقویت قوه بینایی هم می شود.

شکلات تلخ موجب تقویت قوه بینایی می شود

شکلات تلخ موجب تقویت قوه بینایی می شود

عبارات مهم : شکلات

مطالعه تازه نشان می دهد مصرف شکلات تلخ می تواند موجب اصلاح کیفیت بینایی شود.

به گزارش مهر، ترکیبات موجود در شکلات موسوم به فلاوانول ها که جهت سلامت قلب بافایده هستند، موجب تقویت قوه بینایی هم می شود.

مطالعه بر روی ۳۰ فرد جوان نشان داد که این عوض کردن مشاهده شده است جزئی و در عین حال چشمگیر بود. اگرچه محققان هنوز توصیه مصرف شکلات را جهت تقویت بینایی چشم سریع می دانند.

شکلات تلخ موجب تقویت قوه بینایی می شود

تیم محققان از دانشگاه اینکارنت وورد تکزاس عنوان می کنند که در مطالعات قبلی مشخص شده است بود که آنتی اکسیدان فلاوانول موجود در شکلات تلخ ممکن است به تقویت جریان خون به سوی سیستم عصبی کمک کند، عملکرد قلب را تقویت کند و حتی روند پیری مغز را به تاخیر اندازد.

در این مطالعه به شرکت کنندگان ۱.۵ اونس شکلات تلخ یا به همان مقدار شکلات شیری داده شد. بعد از دو ساعت، هر یک از شرکت کنندگان تحت آزمایش بینایی قرار گرفتند.

به گزارش مهر، ترکیبات موجود در شکلات موسوم به فلاوانول ها که جهت سلامت قلب بافایده هستند، موجب تقویت قوه بینایی هم می شود.

نتیجه این بود که در مقایسه با افرادی که شکلات شیری خورده بودند، افرادی که شکلات تلخ مصرف کرده بودند با تقویت اندک قدرت بینایی در آزمون بینایی روبرو بودند.

به گفته محققان این میزان تقویت بینایی می تواند ناشی از افزیاش جریان خون به شبکیه، مسیرهای بینایی یا قشر دماغی مغز باشد.

واژه های کلیدی: شکلات | بینایی | محققان | مطالعه | قدرت بینایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs